Kost, sundhed og sygdom – historisk set

Mandage 12.25-14.05      

v/ cand.scient. i idrætsvidenskab
og historie Kalle Hviid
Max. 40 deltagere

Kost, sundhed og sygdom – historisk set.
Gennem tiderne har der været mange forskellige ideer om sundhed.
Vi dykker ned i idealer helt tilbage fra oldtiden og op til nutiden.
Hvilke tanker har man haft om, hvad der var den rigtige kost og
aktivitet? Hvornår opstod den moderne tanke om motion, og
hvad var der før den? Hvordan forstod man sygdom i gamle
dage? Vi skal kigge på gymnastikbevægelsen, helsekost og kolde
omslag, sindssyge og hysteri, afhængighed og kropsidealer.
Udgifter til kopier må påregnes.

Skriv din livshistorie

Tirsdage fra kl. 10.00 -11.40

*Brugerstyret hold v/Franzi Jung Møller
Max. 8 deltagere

Vi, der er født lige før, under, og lige efter 2. verdenskrig, har oplevet en fantastisk udvikling i samfundet.
Derfor er vores barndom, ungdom og start på voksenlivet så vidt forskellig fra vores børns og børnebørns.
Derfor kan de godt lide, at vi fortæller historier fra vores liv. Og derfor er det en god idé at få det skrevet ned.
Det er lige meget, om det er skrevet i et stilehæfte, eller det til sidst kan trykkes som en bog. Det vigtigste er, at det bliver gjort.

Religionernes idéhistorie

Fredage 11.00-12.40  

v/ cand.scient. i idrætsvidenskab 
og historie Kalle Hvid             

Max. 40 deltagere

I løbet af året kommer vi til at skifte mellem emner, som de fleste
danskere har et kendskab til, og så nogle af de religioner, som de
færreste kender. Vi skal tale om reformationen, kendt og ukendt
nordisk mytologi, apokryfe skrifter og tidlig ateisme i Island. Derudover
skal vi beskæftige os med den store polyteistiske religion hinduismen.
Vi kigger også på sikhismen, som udspringer fra et opgør med
kastesystemet, cargo cults fra perioden under anden verdenskrig
og Candomblé, en religion, som skjuler sig i en anden religion og
meget, meget andet. Vi skal både brede vores viden om verdens
religioner ud og have mulighed for at diskutere de religiøse ideer, som
omgiver os. 

Udgifter til kopier må påregnes.

 

Filosofi

Fredage kl. 10.00-11.40          Peder Lykke Centret, Mødelokale 2 

v/ cand. mag. i dansk og filosofi Lasse Sandal Jensen
Max. 25 deltagere

Filosofi er faget om de største spørgsmål og den levende nysgerrighed. Faget beskæftiger sig med de store tanker, som har præget menneskeheden op gennem verdenshistorien.

Som arkæologien graver efter levn, der kan fortælle os noget om fortidens kulturer, lokaliserer filosofien de spørgsmål, som har optaget mennesket siden tidernes morgen.

Spørgsmål,  der blandt andet kredser om den menneskelige eksistens, erkendelsen, naturens og samfundets indretning, sproget og døden. Vi vil med udgangspunkt i historiens store tænkere dykke ned i filosofiens temaer – ikke for at finde endegyldige svar, men for sammen at blive klogere på os selv og verden omkring os.

Udgifter til kopier må påregnes.

Tværfagligt: Bevæget af Barok 1600 – 1700

Onsdage kl. 10.00 – 11.40  + 12.25-14.05

v/cand.mag. i musik- og teatervidenskab Lilo Sørensen og v/stud. mag. i kunsthistorie Astrid Ourø Sørensen

Max. 25 deltagere

 

Barokken er fyldt med hemmeligheder og glemte koder, der åbenbares
efterhånden, som man går i dybden. Barokoperaen har mange
paralleller til billedkunst og digtning, der sammen med teatrets
illusion former sig til et overdådigt hele.
Vi tager afsæt i renæssancen og bevæger os videre til barokken for
at få en fornemmelse af, hvad der konkret sker i udviklingen.
På kurset møder vi bl.a. Vivaldi, Händel og Rameau, billedkunstnere
som Bernini, Caravaggio og Velazques. Vi ser på tonearternes
symbolik, kastraternes mystik og barokteaterets overdådighed.

Københavns lokalhistorie

Mandage 10.00-11.40 

v/ cand.scient. i idrætsvidenskab
og historie  Kalle Hvid

Max. 40 deltagere

København: Handel, produktion og uddannelse. I dette fag skal
vi se på København ud fra byens udvikling som handels- og uddannelsesby.
Vi skal se på opstarten og udviklingen af universitetet.
Hvordan København gennem tiderne har fungeret som handelsby
over for både indland og udland.
Vi skal dykke ned i de produktioner, der gennem tiderne har været
i København, lige fra små håndværkere til store fabrikker.
Udgifter til kopier må påregnes.

Opera kan forføre alle!!

Tirsdage og torsdage kl. 10.00-11.40  

v. cand. mag i musik- og teatervidenskab Lilo Sørensen

Max. 50 deltagere

I operaens verden konfronteres vi med hele følelsesregisteret. Vi
bombarderes af musik, teatermagi, gode historier og ikke mindst sang.
Alt forenes i et ord – OPERA.
I operaens verden kan det umulige ske. Vores drømme virkeliggøres,
vores følelser forstærkes, og vores fantasi blomstrer.
Opera er alle kunstarter i ét, – latter og tårer, hvor vores sind renses,
så vi igen er parate til hverdagen. 
Kom og vær med, – opera er for alle!

Læsestudiegruppe

1. mandag i hver måned kl. 12.30 – 14.05

*Brugerstyret hold v. Lis Dømmestrup

Max. 12 deltagere

Kan du lide at læse bøger? Vil du dele din glæde for bøger med andre? Så er en læseklub måske noget for dig. Vi mødes, og taler om den bog vi i fællesskab har valgt som emne.

Kunsthistorie

Torsdage kl. 12.25 – 14.05

v/Stud. mag. i Kunsthistorie Astrid Ourø Andersen

Max. 25 deltagere

Dyk med ned i kunsthistorien, når vi undersøger, hvordan kunstproduktion
til alle tider afspejler den samtidige mentalitet.
I dette kursus vil vi forsøge at skabe et overblik over de historiske
konflikter og spændinger, som driver den kunstneriske udvikling.
I denne sæson skal vi se nærmere på perioden 1700-1850, når vi
bevæger os gennem den drømmende rokoko, som fremfor alt
er en eksklusiv hofkunst. Herefter når vi nyklassicismens strenge og
rationelle tendenser, for til sidst at se dennes modreaktion i romantikkens
stormende følelser.
I alle tre perioder har vores egen danske kunsthistorie rigtig meget
at byde på, bl.a. Amalienborg Slot, som er et af Nordeuropas fineste
rokokoanlæg. I nyklassicismen får vi Nicolai Abildgaards stærke
historiemaleri og i guldalderen en hel stribe af danske kunstnere,
som bliver stærkt influeret af den europæiske romantik.

Slægtsforskning for fortsættere

Tirsdage kl. 10.00-11.40

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Dette kursus vil få dig videre med din slægtsforskning.

Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Det forudsætter, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, samt at du har et godt kendskab til Internettet.

Du opfordres til at medbringe egen PC eller en  USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser på.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.

 

Slægtsforskning for begyndere

Tirsdage kl. 12.25-14.05

*Brugerstyret hold v. Birthe Svendsen

Max. 8 deltagere

Med udgangspunkt i egen fødsel og dåb søger vi hovedsagelig i kirkebøger og folketællinger på nettet for at finde tilbage i slægtshistorien.
Der bliver undervist med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Kendskab til EDB på brugerniveau er en forudsætning for at deltage på dette hold. Du opfordres til at medbringe egen PC eller en  USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser på.
Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.

Slægtsforskning for øvede

Torsdage kl. 10.00-12.00 v. Rose Marie Spooner

*Brugerstyret hold Max. 8 deltagere

Som øvede slægtsforskere er der næsten uanede muligheder for at finde sine aner.

Statens Arkivalier arbejder på højtryk, så vi kan dykke ned i millioner af sider på vores pc’ere.Vi arbejder som en studiekreds, hvor vi også lærer af hinandens erfaringer.

Du opfordres til at medbringe egen PC eller en  USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser på.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.