*Mental styrketræning

Jeanne Christoffersen

Tirsdage kl. 12.25 – 14.05 (I ulige uger)

På dette hold ”styrketræner” vi med hjernen og arbejder med mestring af eget liv. Vi kender allesammen til, at dét, som vi fokuserer på, kommer til at fylde mere. Det er desværre ofte sådan, at dét, der kommer til at fylde, er dét, der stresser os. Til mental styrketræning prøver vi at fokusere på det, der kan styrke og hjælpe os, herunder ro og en god attitude over for udfordringer. Vi arbejder på holdet med metoder fra mindfulness og mestringsstrategi.

På kurset vil vi bruge øvelser som bodyscan og åndedrætsøvelser. Derudover arbejder vi med at sætte ord på de ting, der frustrerer os. Vi forsøger at belyse vores udfordringer fra et konstruktivt perspektiv, så de ikke tager magten fra os. Målet med kurset er at få nogle gode redskaber til at håndtere hverdagen i en omskiftelig tid.

Kunsthistorie

Anne Dam

Torsdage kl. 12.25 – 14.05

Vi beskæftiger os med kunsthistorien og dens forskellige perioder – ismer og bevægelser – og diskuterer vores oplevelser af de viste værker.

På dette kursus ser vi på hele kunsthistorien og undersøger sammen, hvad der er karakteristisk for en periodes billeder. Vi vil også se på de nyere kunstretninger eller -ismer, der opstår i det 20. århundrede. Et århundrede, der på baggrund af det 19.århundredes industrialisering udvikler en række nye medier at udtrykke kunsten igennem. 1. Verdenskrig og dens følger, mellemkrigsårene med opsving og depression og 2. Verdenskrig bliver afgørende for den retning, kunsten tager både i Europa og USA. Det betyder, at vi både kommer igennem -ismerne og post -ismerne.

Samfundsfag

Bendt Ulrich Sørensen

Mandage kl. 12.25 – 14.05

Det politiske system handler om fordeling af værdier i samfundet.

Tidligere skete fordelingen ud fra forskellige klassers økonomiske interesser. Partierne var på en fordelingspolitisk akse, placeret efter deres politisk-ideologiske holdninger til fordelingen af samfundets økonomiske værdier. Traditionelt var partierne delt i en ’blå’ højrefløj og en ’rød’ venstrefløj, ud fra deres holdning til statslig omfordeling af samfundets materielle værdier gennem skattesystemet.
Partierne placerer sig også på en værdipolitisk akse, hvor de politiske modsætninger mellem højrefløj og venstrefløj, mere handler om ikke-materielle værdier, og hvordan de skal prioriteres. På denne skala har højrefløjen traditionelle værdier, som national identitet og indvandring, mens venstrefløjen har globale værdier, som Jordens miljø og mangfoldighed.

Vi vil diskutere, hvilken betydning nye politiske skillelinjer kan få for det politiske system. Vil der med en regering ’hen over midten’ ske ændringer i forhold til de hidtidige politiske modsætninger mellem blokkene? Måske bør vi i lyset af de globale udfordringer, også for vores børn og børnebørns skyld, gøre op med de hidtidige forestillinger om partier og ideologi?

Udgifter til kopier må påregnes.

Kunst og kultur – Det moderne gennembrud

Lilo Sørensen/Anne Dam
Onsdage kl. 10.00 – 11.40

Omvæltningerne i tiden omkring 1900 giver genklang i kunstarterne. I 1870’erne er der et gennembrud på mange områder, industrialiseringen, kapitalismen, seksualiteten, arbejdslivet, kvinderollen, Guds fravær etc.
Kunstnere ser på livet med nye øjne og gør op med den borgerlige bornerthed. Dette ses i billedkunsten, f.eks. med provokerende billeder af impressionistiske malere som Manet, Monet, Cézanne m.fl., der står i kontrast til de danske guldalder- og skagensmalere.
Vi ser på nogle af disse kontraster og bruger de modernistiske kunstbevægelser til at trække nogle historiske linjer – både fremad og tilbage i tiden, og vi vil se nærmere på brydninger og bevægelser i tiden. Bl.a. ser vi på J.M.W. Turner (engelsk romantik), Émile Bernard (post-impressionisme), René Magritte (surrealisme) og Louise Bourgeois (surrealisme og feministisk kunst), samt Giovanni Battista Piranesi (det fantastiske rum og historien som materiale).
I litteraturen forsøger realismens forfattere at debattere tidens problemer. Henrik Ibsen, August Strindberg og Hermann Bang er nordiske stemmer, der vækker international genklang.
Hvor kriserne er størst, i Wien og Paris, har underholdningsmusikken fine vilkår. Samtidig sætter Debussy,
Richard Strauss og Carl Nielsen nye dagsordener inden for kunstmusikken.

Københavns lokalhistorie

Anders Bjørn
Mandage kl. 10.00 – 11.40

I dette kursus tager vi på opdagelse i Københavns lokalhistorie.
Vi dykker ned i historien om byen og dens udvikling, med nedslag i forskellige bydele. Vi ser på de mange fortællinger om København og hvordan disse er opstået. Vi kigger på fotografier, avisartikler og arkæologiske fund m.m., og bruger dette til at stykke en historie sammen om det København vi kender i dag. Handel, samfundsforhold, arkitektur og lokale begivenheder og personer er fokuspunkterne i kurset.
Udgifter til kopier må påregnes.

Opera

Lilo Sørensen

Torsdage kl. 10.00 – 11.40

Opera er én af de mest intense kunstarter, der favner alle dele af teatrets mystik, sangernes teknik, rørende, dramatiske og morsomme handlinger, der med musikken baner vej til vores inderste. De fleste vil opleve, at opera er vanedannende! Vi kaster os endnu engang ud i det store opera-hav, hvor vi gribes af de store følelser, musikken, dekorationerne og kostumerne. Vi går gennem tid og rum i operahistorien og griber nu’et og ser os selv gennem teaterets magi. Alle kan være med. Tag med på opera-eventyr, hvor det utænkelige sker!

*Læsestudiegruppe

1. mandag i hver måned kl. 12.30 – 14.05

Kan du lide at læse bøger? Vil du dele din glæde for bøger med andre? Så er en læseklub måske noget for dig. Vi mødes, og taler om den bog vi i fællesskab har valgt som emne.

*Slægtsforskning for øvede

Tovholder Jan Mosegård

Torsdage kl. 10.00 – 12.00

Som øvede slægtsforskere er der næsten uanede muligheder for at finde sine aner. Statens Arkivalier arbejder på højtryk, så vi kan dykke ned i millioner af sider på vores pc’er. Vi arbejder som en studiekreds, hvor vi også lærer af hinandens erfaringer. Du opfordres til at medbringe egen
PC eller en USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser på.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.

*Slægtsforskning for øvede

Tovholder Jane Meisel

Tirsdage kl. 10.00 – 11.40

Dette kursus vil få dig videre med din slægtsforskning. Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Det forudsætter, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, samt at du har et godt kendskab til internettet. Du opfordres til at medbringe egen PC eller en USB-nøgle til at gemme de fundne optegnelser på.

Print/kopier afregnes til kontoret efter hver undervisningsgang.