Fransk for øvede*

Helga Møller Christiansen

Max 16 deltager

Onsdag kl. 12.25-14.05

Dette hold henvender sig til folk, som allerede har et vist kendskab til fransk, og som ønsker at blive bedre til at tale og forstå sproget og kulturen. Vi skal læse lettere fransk litteratur, konversere, gennemgå små skriftlige øvelser i grammatik og se franske film for derigennem at få et bedre kendskab til Frankrig og det franske folk.

Udgifter undervisningsmaterialer må påregnes.

Basis Engelsk*

Bjørka Schandorff
Max. 10 deltagere
Tirsdage kl. 10-11.40. 

Med vægt på samtaler om både hverdags- og andre situationer trænes konversation og uddybes ordforråd. Vi kommer også rundt om traditioner
og lidt historie. Der suppleres med små tekster og evt. med filmklip. Der må påregnes udgifter til kopier. Uddelte kopier skal afregnes med kontoret efter undervisningen.

Evt. indkøb af bøger aftales med kursisterne.

 

Engelsk øvede*

Selvstudiegruppe.
Max. 10 deltagere
Torsdage kl. 12.15 – 13.50

Vi læser noveller eller bidder af større værker, som vi skiftes til at vælge. Efter oplæsningen diskuterer vi indholdet på engelsk. Sværhedsgraden er høj. Kom og vær med til at vælge, hvad du gerne vil læse.

Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes.

 

 

Spansk for fortsættere*

Mandage kl. 11.45 – 13.15

Selvstudie
Max. 10 deltagere

Vi fortsætter med at læse lettere spansk litteratur, og dygtiggør os stadig i den spanske grammatik. Vi terper bl.a. verber i ”Eso Si-2”. Vi er en selvstyrende gruppe uden underviser.

Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes.