Engelsk for øvede

Torsdage kl. 12.15-13.50

*Selvstudiegruppe
Max. 10 deltagere

Vi læser noveller eller bidder af større værker, som vi skiftes til at vælge. Efter oplæsningen diskuterer vi indholdet på engelsk. Sværhedsgraden er høj.
Kom og vær med til at vælge, hvad du gerne vil læse
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes

Fransk for øvede

Onsdage kl. 12.25-14.05

* Brugerstyret hold v. Helga Møller Christiansen
Max. 16 deltagere

Dette hold henvender sig til folk som allerede har et vist kendskab til fransk, og som ønsker, at blive bedre til at tale og forstå sproget og kulturen. Vi skal læse lettere fransk litteratur, konversere, gennemgå små skriftlige øvelser i grammatik og se franske film, for derigennem, at få et bedre kendskab til Frankrig og det franske folk.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes

Basis engelsk

Tirsdage kl. 10.00-11.40

OBS! Ingen undervisning den 2. tirsdag i md.

*Brugerstyret hold v. Bjørka Schandorff
Max. 10 deltagere

Med vægt på samtaler om både hverdags- og andre situationer
trænes konversation og uddybes ordforråd.
Vi kommer også rundt om traditioner og lidt historie.
Der suppleres med små tekster og evt. med filmklip.
Der må påregnes udgifter til kopier.
Uddelte kopier skal afregnes med kontoret efter undervisningen.
Evt. indkøb af bøger aftales med kursisterne.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes

 

Spansk for fortsættere

Mandage kl. 11.45 – 13.15

*Selvstudie
Max. 10 deltagere

Vi fortsætter med at læse lettere spansk litteratur, og dygtiggør os stadig i den spanske grammatik.
Vi terper bl.a. verber i ”Eso Si-2”. Vi er en selvstyrende gruppe uden underviser.
Udgifter til undervisningsmaterialer må påregnes