Linedance for let øvede

v/Helle Jensen

Tirsdage kl. 13-15 i Gymnastiksalen.
Sæson start: Tirsdag d. 5. September 2023

Sæson slut: Tirsdag d. 12. December 2023

Pris: 30 kr. pr. gang. Betales kontant eller via MobilePay til Helle Jensen.

Tilmelding pr. mail: hellejensen484@hotmail.com

Genbrugsen

Mandag kl. 11.00 – 13.00 Kirsten Errebo / Anne Lise Thorup

Onsdag kl. 10.30 – 13.30 Vita Madsen

Husmøde

Første onsdag i hver måned kl. 14.30 – ca. 16.00
September og januar undtaget – se ”Daghøjskolens Kalender 2023

Husmøderne er for Daghøjskolens medlemmer. På husmødet informerer højskolerådet og Daghøjskolens leder om højskolens drift, herunder højskolens økonomi og udvikling af nye projekter. Repræsentanterne fra diverse udvalg, oprettet af højskolerådet, giver en orientering fra udvalgene.

Lærere, medarbejdere og støttemedlemmer er velkomne til at overvære husmøderne. Bemærk! Kun medlemmer, som har betalt det ordinære månedskontingent, har stemmeret på husmøderne og opstillingsret til højskolerådet.

Ved husmøderne kan medlemmerne gøre deres indflydelse gældende på mange og væsentlige områder. Det kan ske ved at stille op til Højskolerådet, stille forslag om nye holdaktiviteter, planlægning af sommeraktiviteter og ferierejser, tilrettelæggelse af udflugter og fester mm.

Bedre Psykiatri Amager

Bedre Psykiatri Amager har mødelokaler på Daghøjskolen og inviterer dig/jer til at deltage i cafemøder for pårørende til psykisk syge. Her kan du i et uformelt og fortroligt rum, mødes og snakke med andre pårørende, der har de samme følelser og tanker omkring det at være pårørende. Derudover kan du: Få inspiration og redskaber til at håndtere de udfordringer, du oplever som pårørende. Få ny viden omkring forskellige temaer, som kan være til gavn for dig i din hverdag som pårørende. Få viden om hvor du finder mere støtte og hjælp.

Pårørendecafé afholdes en gang månedligt på tirsdage – få en oversigt over vores mødedatoer på Daghøjskolens kontor eller www.bedrepsykiatri.dk/amager.

Syklubben

Mandage – Torsdage kl. 18.00 – ca. 22.00

Syklubben er oprindeligt startet af en gruppe kvinder, som ønskede at sy én gang om ugen. Nu omfatter aktiviteterne undervisning i dansk og arabisk, motion, fester og lejlighedsvis madlavning i skolekøkkenet. Alle er velkomne – ring til kontoret for yderligere oplysninger.

Foredrag og “Sangcafé”

Daghøjskolen tilbyder foredrag og ”Sangcafé” primært på mandage og torsdage. Du behøver ikke at være medlem af Højskolen for at deltage, alle er velkomne.

Få et program på kontoret eller se det på Daghøjskolens site: www.daghoejskolen-plc.dk