Om Daghøjskolen

Daghøjskolen er for Seniorer Førtids- og Folkepensionister samt efterlønnere, fortrinsvis med bopæl i Københavns Kommune. Indmeldelse og tilmelding på hold foregår på Højskolens kontor, hvor der skal vises dokumentation for pensionsforhold.
Daghøjskolen er en del af den selvejende institution Peder Lykke Centret.

Daghøjskolen tilbyder seniorer:
• Undervisning, aktiviteter og oplevelser

• Konstruktivt samvær og mulighed for danne netværk

• Aktuel og udviklende undervisning

• Træning, vedligeholdelse og udvikling af krop, intellekt og kreativitet

• Et miljø præget af åbenhed, tolerance og livsglæde. På Daghøjskolen skaber medlemmer og medarbejdere positive oplevelser mennesker imellem.

Daghøjskolen har følgende Værdigrundlag:

På Peder Lykke Centrets Daghøjskole for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune er grundlaget for al aktivitet, værdsættelse af, og respekt for det enkelte menneske – under hensyntagen til fællesskabets interesser.

Gennem brugeres og medarbejderes reelle demokratiske deltagelse skabes et sundhedsfremmende miljø, med udfordringer, udviklings- og handlemuligheder for den enkelte og fællesskabet.

Med inddragelse af brugernes livserfaring tilbydes alsidig, aktuel og faglig kvalificeret undervisning. Herved får brugerne mulighed for at tilegne sig ny viden, nå frem til nye indfaldsvinkler samt vedligeholde og styrke eksisterende  færdigheder. Gennem den udviklende dialog om fælles interesser og i undervisningen skabes mulighed for udvikling for det enkelte menneske, fællesskab og nye netværk.

Daghøjskolen skaber på denne måde et miljø, hvor:

  • Den enkelte får mulighed for at fortsætte som aktiv, ansvarstagende samfundsborger.
  • Den enkelte kan finde plads til at udfordres og udvikle sig.
  • Alle er ligeværdige og værdsatte deltagere i et fællesskab.
  • Der  er fokus på livskvalitet i ordets brede betydning: livsglæde og livsmod, tryghed, fysisk og mental sundhed, handlekraft og  kompetence.

Daghøjskolen er partipolitisk og religiøst uafhængig.