Frivillige

Daghøjskolen har et stort og velfungerende frivilligkorps, der omfatter over 50 frivillige. De frivillige underviser, hjælper på kontoret, styrer kaffestuen, sælger tøj i ”Genbrugsen” og meget, meget mere.

Hvis du har overskud og kompetencer og vil være frivillig på Daghøjskolen, er du meget velkommen til at kontakte højskoleleder Jeanne Christoffersen på Telefon: 3234 4330

Ud over de beskrevne undervisnings- og aktivitetstilbud, tilbyder Daghøjskolen:

 • Udflugter, skovture og ekskursioner til udstillinger, museer etc.
 • Indlandsrejser med rejsemål efter medlemmernes
  ønske
 • Vekslende udstillinger af medlemmernes arbejder.
 • Foredrag og debatmøder
 • Fester
 • Et omfattende sommerprogram fra slutningen
  af maj til starten af september med mange
  varierede aktiviteter
 • Massage og zoneterapi efter aftale – spørg
  på kontoret
 • Mulighed for udlandsrejser med træningsprogram
  arrangeret af Højskolens undervisere.
  Få nærmere oplysninger på kontoret