Praktiske oplysninger

Daghøjskolen er for Seniorer
Førtids- og folkepensionister samt efterlønnere, fortrinsvis med bopæl i Københavns Kommune. Indmeldelse og tilmelding på hold foregår på Højskolens kontor, hvor der skal vises dokumentation for pensionsforhold.
Daghøjskolen er en del af den selvejende institution Peder Lykke Centret.

Daghøjskolen har følgende Værdigrundlag:

På Peder Lykke Centrets Daghøjskole for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune er grundlaget for al aktivitet, værdsættelse af, og respekt for det enkelte menneske – under hensyntagen til fællesskabets interesser.

Gennem brugeres og medarbejderes reelle demokratiske deltagelse skabes et sundhedsfremmende miljø, med udfordringer, udviklings- og handlemuligheder for den enkelte og fællesskabet.

Med inddragelse af brugernes livserfaring tilbydes alsidig, aktuel og faglig kvalificeret undervisning. Herved får brugerne mulighed for at tilegne sig ny viden, nå frem til nye indfaldsvinkler samt vedligeholde og styrke eksisterende  færdigheder. Gennem den udviklende dialog om fælles interesser og i undervisningen skabes mulighed for udvikling for det enkelte menneske, fællesskab og nye netværk.

Daghøjskolen skaber på denne måde et miljø, hvor:

  • Den enkelte får mulighed for at fortsætte som aktiv, ansvarstagende samfundsborger.
  • Den enkelte kan finde plads til at udfordres og udvikle sig.
  • Alle er ligeværdige og værdsatte deltagere i et fællesskab.
  • Der  er fokus på livskvalitet i ordets brede betydning: livsglæde og livsmod, tryghed, fysisk og mental sundhed, handlekraft og  kompetence.

Daghøjskolen er partipolitisk og religiøst uafhængig.

Medlemskontingent
Du er altid velkommen til at komme og besøge os og få en prøvetime, inden du indmelder dig. Udførlige regler for betaling og tilmelding samt medlemsregler udleveres ved din indmeldelse.
Kontingent for medlemskab er 275 kr. pr. måned i sæsonen september – maj, begge måneder inklusive.
Når du er medlem af Daghøjskolen, betaler du ikke gebyr for at deltage i undervisningen.
Kontingentet betales første gang ved din indmeldelse.
Herefter betaler du dit kontingent månedsvis forud og senest d. 5. i hver måned. Eksempel: senest 5. oktober betales for november.
Dit kontingent kan:
1. Indbetales på kontoret, hvor du modtager et medlemsbevis
eller
2. Indbetales via netbank.: Reg.nr. 4180, konto 10871190 – Hvis du betaler kontingent på denne
måde, vil vi bede dig om at tilføje dit medlemsnummer samt perioden du f.eks. betaler for maj 2019. Kontingentet dækker dit medlemskab af Daghøjskolen.
Højskolerådet og husmødet har besluttet, at man betaler solidarisk på højskolen, uanset hvor mange hold eller aktiviteter man deltager i. Ud over dit medlemskab betaler du for evt. forbrug af materialer og råvarer på de enkelte hold.

Støttemedlemsskab
Hvis du vil støtte Daghøjskolen, kan du blive støttemedlem.
Et støttemedlemskab koster pr. 01. 01. 2019 kr. 120,- pr. ½ år. Hvis støttemedlemskabet omfatter en klub eller en organisation, har du har mulighed for at låne lokaler på Daghøjskolen efter kl. 14.30 og blive omtalt i vores årsprogram.
Du har også mulighed for at overvære Daghøjskolens månedlige husmøder. Stemmeret til husmøderne fordrer et aktivt medlemskab af Daghøjskolen (kr. 275,- om måneden). Hvis du angiver din e-mail kan du få dagsordener og referater fra husmøderne, da vi gerne sender oplysninger fra Daghøjskolen til støttemedlemmer.
Dit kontingent som støttemedlem kan

  1. indbetales på kontoret, hvor du modtager et medlemsbevis eller
  2. Indbetales via netbank.: Reg.nr. 4180, konto 10871190 – mærket: ”Støttemedlem”. Hvis du betaler støttekontingent på denne måde, vil vi bede dig om at tilføje dit navn, medlemsnummer samt perioden du betaler for ex. 1. ½år 2020

Vi takker dig, som med dit støttemedlemskab bakker op om medlemmernes og Daghøjskolens aktiviteter.

Sommeraktiviteter

Sommermånederne juni, juli og august er kontingentfri
– men kun medlemmer, der har betalt kontingent for forårssæsonen (januar – maj) kan deltage i sommeraktivitetsprogrammet.

Højskolen råder over følgende lokaler:
• En foredragssal med plads til 70 personer med dialogteleslyngesystem og projektor
• Tre undervisningslokaler med hhv. teleslynge og dialogteleslyngeanlæg
• Et it-lokale (IT Café) med projektor
• Et skolekøkken
• Et styrketræningsrum
• Et omklædningsrum med badefaciliteter til mænd
• Et omklædningsrum med badefaciliteter til kvinder
• Et billardlokale
• En stor gymnastiksal
• En hyggelig kaffestue med en ”Bog-bytte-central”
• Et ”Gør-det-selv”-værksted
• ”Genbrugsen” – Peder Lykke Centrets genbrugsbutik med vintagetøj
• To kontorer og en reception

Afvigelser fra skemaet

I tilfælde af særarrangementer forbeholder Højskolen sig ret til at aflyse almindelig undervisning.

Afbud til holdaktiviteter

Meddeles så vidt muligt direkte til din lærer/instruktør. Ved uplanlagt fravær eller sygdom meddeles afbud til kontoret. Baggrunden for, at vi beder dig melde afbud, når du ikke kommer på Daghøjskolen, er ordningen ”Tryghedsopkald”. Det betyder, at vi med din tilladelse kontakter dig, dersom du uden afbud udebliver fra dine aktiviteter på Daghøjskolen.

Daghøjskolens medarbejdere

Højskoleleder, kontormedarbejdere, rengøringsmedarbejder, timelærere og frivillige.

Højskoleråd – HR

Daghøjskolens medlemmer vælger fra egne rækker5 repræsentanter og 2 suppleanter til højskolerådet (HR). HR’s opgave er at fremme brugernes interesser gennem demokratisk indflydelse på Daghøjskolens aktiviteter og drift samt at medvirke til godt samarbejde
med medarbejdere og de øvrige råd på Peder Lykke Centret.
Der er valg til HR hvert år i begyndelsen af marts, og sammensætningen af HR fremgår af opslag med foto på Daghøjskolens gang.

Peder Lykke Centrets bestyrelse

Daghøjskolen er repræsenteret i bestyrelsen ved 2 medlemmer valgt af og blandt Daghøjskolens medlemmer.

PLC-avisen

Udkommer månedligt året rundt med informationer og nyheder for samtlige af Peder Lykke Centrets enheder.

Heri kan læses hver måneds menuplan for Café Peder Lykke!

Café Peder Lykke

Peder Lykke Centret har en hyggelig café med et varieret udvalg af mad og drikke til rimelige
priser. Om sommeren står Café Peder Lykke for grillarrangementer i Peder Lykke Centrets
store smukke have.

Caféen er åben for alle.

Daghøjskolens kaffestue

Kaffe, te, varm chokolade og brød kan købes til rimelige priser. Kaffestuen har desuden køleskab og mikroovn, så du kan medbringe din egen frokost og indtage den i kaffestuen.

Genbrugsbutik

En gruppe frivillige fra Daghøjskolen driver ”Genbrugsen”, en butik med salg af vintagetøj, sko og tasker mv.
Udsalg to gange årligt.
*Åbningstider: Mandag – torsdag,
*Varierende åbningstider. Ring evt. til Daghøjskolen og forhør dig om åbningstiderne.

Frisør, fodpleje og mini-marked

Peder Lykke Centret har tilknyttet et velforsynet Minimarked, to frisører og en fodterapeut, som alle kan benytte. Disse er beliggende i nr. 63, samme adresse som Daghøjskolen.
Tlf.nr.
Frisør: 3234 4319/4277 6679 (mandage)
Frisør: 3234 4319/2536 2930 (tirsdage, onsdage og torsdage)
Fodterapeut: 3234 4317/2128 3165