Nyt Medlem

Medlemskontingent
Du er altid velkommen til at komme og besøge os og få en prøvetime, inden du indmelder dig. Udførlige regler for betaling og tilmelding samt medlemsregler udleveres ved din indmeldelse.
Kontingent for medlemskab er 275 kr. pr. måned i efterårssæsonen(september-december) – efterårssæson (januar-maj).
Når du er medlem af Daghøjskolen, betaler du ikke gebyr for at deltage i undervisningen.
Kontingentet betales første gang ved din indmeldelse.
Herefter betaler du dit kontingent månedsvis forud og senest d. 5. i hver måned.
Dit kontingent kan:
1. Indbetales på kontoret, hvor du modtager et medlemsbevis
eller
2. Indbetales via netbank.: Reg.nr. 4180, konto 10871190 – Hvis du betaler kontingent på denne måde, vil vi bede dig om at tilføje dit medlemsnummer samt perioden du f.eks. betaler for maj 2019. Kontingentet dækker dit medlemskab af Daghøjskolen.
Højskolerådet og husmødet har besluttet, at man betaler solidarisk på højskolen, uanset hvor mange hold eller aktiviteter man deltager i. Ud over dit medlemskab betaler du for evt. forbrug af materialer og råvarer på de enkelte hold.

Støttemedlemsskab
Hvis du vil støtte Daghøjskolen, kan du blive støttemedlem.
Et støttemedlemskab koster pr. 01. 01. 2019 kr. 120,- pr. ½ år. Hvis støttemedlemskabet omfatter en klub eller en organisation, har du har mulighed for at låne lokaler på Daghøjskolen efter kl. 14.30 og blive omtalt i vores årsprogram.
Du har også mulighed for at overvære Daghøjskolens månedlige husmøder. Stemmeret til husmøderne fordrer et aktivt medlemskab af Daghøjskolen (kr. 275,- om måneden). Hvis du angiver din e-mail kan du få dagsordener og referater fra husmøderne, da vi gerne sender oplysninger fra Daghøjskolen til støttemedlemmer.

Dit kontingent som støttemedlem kan

  1. indbetales på kontoret, hvor du modtager et medlemsbevis eller
  2. Indbetales via netbank.: Reg.nr. 4180, konto 10871190 – mærket: ”Støttemedlem”. Hvis du betaler støttekontingent på denne måde, vil vi bede dig om at tilføje dit navn, medlemsnummer samt perioden du betaler for ex. 1. ½år 2020

Vi takker dig, som med dit støttemedlemskab bakker op om medlemmernes og Daghøjskolens aktiviteter.

Sommeraktiviteter

Sommermånederne juni, juli og august er kontingentfri
– men kun medlemmer, der har betalt kontingent for forårssæsonen (januar – maj) kan deltage i sommeraktivitetsprogrammet.