Undervisere

Lilo Sørensen
Underviser i Opera
Lene Vosbein Jensen
Underviser i Pilates,
styrkestræning & Senior Aerobics
Lis Værgman
Underviser i
Thai Chi/Qi Gong
Anne Dam
Underviser i
Kunst og kultur – Det
moderne gennembrud & Kunsthistorie
Anders Bjørn
Underviser i
Københavns lokalhistorie
Josephine Lydolph
Underviser i Gymnastik, Styrketræning
& Gigtgymnastik
Christin Callesen Underviser i Yoga
Bendt Ulrich Sørensen
Underviser i Samfundsfag
Jonas Dunkan Underviser i Yoga