HøjskoleRådet

Formål: Højskolerådet har til formål at fremme elevernes interesser gennem indflydelse på Højskolens aktiviteter og drift.

Højskolerådets opgaver: Arbejde for at tilgodese elevernes behov og interesser, under hensyntagen til fælleskab og helheden.

Møder: Højskolerådet og Daghøjskolen leder holder månedlige møder. Til disse møder kan alle, som har tilknytning til Daghøjskolen, aflevere punkter til dagsorden. Dagorden udarbejdes af lederen og kontormedarbejderen og offentlige gøres inden det fastsætte møde.

Sammensætning: Højskolerådet består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af Daghøjskolens medlemmer efter et forudgående valgmøde.